piątek, 15 marca 2019

ERASMUS KA229 - WATER AND SCIENCE


W dniach od 4 do 9 marca 2019 roku grupa nauczycieli ( panie Małgorzata Łupicka, Małgorzata Jagustyn, Aneta Jabłońska i pan Remigiusz Łuc)  oraz uczniów ( Martyna Muszyńska, Martyna Głowniak, Hubert Hrycak i Jakub Banach) uczestniczyli w drugim spotkaniu ramach programu Erasmus plus , projekt „Drop of Water – Reflection of Cultures”. Spotkanie miało miejsce w Taorminie na Sycylii a uczestniczyli w nim wszyscy partnerzy, a więc nauczyciele i uczniowie z Hiszpanii, Grecji, Litwy, Wielkiej Brytanii i Polski.

Tematem spotkanie była „Woda i Nauka”. Przygotowując się do spotkania uczniowie przeprowadzili badania wody w oparciu o prace Archimedesa i doświadczyli własnych „momentów eureki”. W trakcie spotkania dzieci zademonstrowały swoje doświadczenia podczas małych targów nauki. Pokazały modele, filmy, wykresy, prezentacje, broszury i wynalazki. Szkoła goszcząca zorganizowała szereg zajęć związanych z wodą w tym wycieczkę do Parku Narodowego Alcantra , gdzie uczestnicy mogli podziwiać powulkaniczny kanion Gola. Sycylia szczyci się bogatym dziedzictwem kulturowym. Gospodarze pokazali swoim gościom lokalne atrakcje, w tym Etnę, stare miasto Castelmola, teatr grecki i rezerwat Isola Bella w Taorminie oraz Syrakuzy, w których żył i pracował Archimedes.
Wymiana kulturalna obejmowała prezentację, na której każdy partner projektu miał stoisko z informacjami o swojej szkole i mieście, zrobione przez uczniów i rodziców upominki a także typowe artykuły spożywcze.
Miłym punktem spotkanie w szkole była wizyta burmistrza Taorminy pana Mario Bolognari, podczas którego uczestnicy otrzymali upominek i album o mieście.
Termin spotkanie był szczególnie ciekawy jako że obejmował hucznie obchodzony w Taorminie karnawał. Uczestnicy projektu włączyli się do zabawy. Uczniowie mieszkali w domach swoich włoskich rówieśników. Czwórka z nich była w naszej szkole w zeszłym roku. Wszyscy doświadczyli  gościnności gospodarzy, próbowali lokalnej kuchni, oglądali występy w tym tradycyjny taniec tarantellę i poznali miejscową historię,  zwyczaje i tradycje. 

czwartek, 7 lutego 2019

TEACHERS FROM SPAIN IN OUR SCHOOLLINK DO BLOGA PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ CEIP JOSÉ Mª DEL MORAL

NA LOKALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ o wizycie w Polsce.

Od 4 do 8 lutego 2019 roku gościliśmy w naszej szkole panią dyrektor  Mariló López Montes i nauczycielkę języka angielskiego i francuskiego panią Isabel  María Gento Lozano  z CEIP Jose Maria del Moral z Tomelloso, Castilla - La Mancha w Hiszpanii. Panie odbywały u nas jobshadowing w ramach projektu KA1 “Nuestras culturas abrazan Europa”. Razem z nauczycielkami do szkoły przyjechała sympatyczna maskotka projektu Tinajito. Panie odwiedziły klasy i przyglądały się lekcjom języka angielskiego, techniki, języka niemieckiego, wychowania fizycznego, historii i zajęć komputerowych. W klasie I a czekała na nie miła niespodzianka. Uczniowie tej klasy przygotowani przez wychowawczynię panią Dorotę Jamroz powitali gości hiszpańską piosenką, tańcem i strojami. Oprócz zajęć w szkole pokazaliśmy warsztaty ceramiki w Zapiecku i zajęcia w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.
Panie przywiozły listy od swoich uczniów i zabrały listy przygotowane przez naszych uczniów. W klasie ósmej rozmawiały z uczniami na temat Hiszpanii, jej tradycji, kultury i języka. Uczniowie pytali również o sprawy tak kontrowersyjne jak problem Katalonii i walki byków. W środę  wzięły czynny udział Dniu Otwartym Szkoły. Obok stoiska prezentującego szkołę promującą zdrowie, przygotowały własne z hiszpańskimi przysmakami.
Był również czas na spotkania towarzyskie, wymianę doświadczeń i zajęcia z Aerobiku prowadzone przez panią dyrektor Beatę Kosicką – Siwak.
Oprócz pobytu w szkole pokazaliśmy im miasto i zabraliśmy na wycieczkę do Arłamowa. W drodze do Przemyśla dodatkowo zwiedziły Kraków i obóz koncentracyjny Auschwitz.
Ze szkoła w Tomelloso łączy nas jeszcze jeden projekt – Twinny travelling in Europe. Projekt eTwinning. Miś właśnie zakończył wizytę w CEIP Jose Maria del Moral i wrócił na chwilę do naszej szkoły.


From 4 to 8 February 2019, our school hosted the headteacher Mariló López Montes and English and French teachers Ms Isabel María Gento Lozano from CEIP Jose Maria del Moral from Tomelloso, Castilla - La Mancha in Spain. The two teachers took part in jobshadowing as part of the KA1 project "Nuestras culturas abrazan Europa". The teachers brought the little mascot of the Tinajito project, with them to our school. The teachers studied teaching practices through visits to classes where they watched English lessons, German language lessons, History, physical education and computer classes. In class I a nice surprise awaited them. Mrs. Dorota Jamroz had prepared her class to welcome our guests with a Spanish song, dance and costumes. In addition to classes at the school, the Spanish teachers visited ceramics workshops in Zapiecek and classes at the National Museum of Przemyśl.
The visiting teachers brought letters from their students and took letters prepared by our students. In the eighth grade, they talked with students about Spain, its traditions, culture and language. Students also asked about issues as controversial as the problem of Catalonia and bullfighting. On Wednesday, they took an active part in Open School Day. Next to the School stand promoting health, they prepared their own with Spanish delicacies.
There was also time for social meetings, exchange of experiences and Aerobic classes conducted by director Beata Kosicka - Siwak.
In addition to visiting the school, we showed them the city and took a trip to Arłamów. On the way to Przemyśl, they additionally visited Krakow and the Auschwitz concentration camp.
As well as the KA1 project, The Tomelloso school is linked to us by another project - Twinny travelling in Europe, ETwinning project. The teddy bear had just finished his visit to CEIP Jose Maria del Moral and returned to our school.
środa, 30 stycznia 2019

TEACHING ABOUT POLAND IN GERMAN

Pani Anna Pająk przeprowadziła lekcję o Polsce w języku niemieckim. Uczniowe obejrzeli prezentację, a następnie odpowiadali na pytania quizu i wykonywali ćwiczenie przygotowane za pomocą LearningApps.Dla najlepszych były nagrody. Uczniowie otrzymali również listy od ich polskich rówieśników napisane po niemiecku.