czwartek, 16 maja 2019

TEACHING ABOUT SCOTLAND

After returning from Teacher Training Course in inlingua school in Edinburgh Ms Lupicka taught her pupils about Scotland. They watched video about picturesque Scotland, presentation with some symbols and important and interesting facts and did some activities. They listened to traditional Scottish music and made poster. They could try shortbread too. CHOCOLATE SANDWICHES CATALAN WAY

Last year Ms Jamroz took part in jobshadowing activity and noticed easy way to treat pupils with lovely chocolate sandwiches. She decided to tell her pupils in first class and give them sweet lesson.piątek, 12 kwietnia 2019

TEACHERS from ST JOSEPH`S PRIMARY SCHOOL in CRUMLIN and ESCOLA DOCTOR FERRER in ARTES in our school


Na początku kwietnia w naszej szkole gościli nauczyciele z St Joseph`s Primary School w Crumlin w Irlandii Północnej i Escola dr Ferrer w Artes w Hiszpanii, region Katalonia. Wizyta zbiegła się ze ogólnopolskim strajkiem w oświacie w związku z czym miała ona inny niż zwykle charakter. Nauczyciele zostali oprowadzeni po szkole i rozmawiali z nauczycielami i pokazali ciekawe prezentacje. Grupa przebywających w szkole uczniów miała okazję spotkać się z gośćmi i wziąć udział w mini przedstawieniu " Legenda o świętym Jerzym" przygotowanym przez panią Elżbietę Piejko i naszego gościa panią Paquitę Pascal. 
Nauczyciele z Crumlin pan Barry Traynor, dyrektor szkoły i panie Marie Cunningham i Claire McDonnell zostali zaproszeni przez panią dyrektor przedszkola nr 9 gdzie obserwowali zajęcia dydaktyczne i oglądali przedstawienie Teatrzyku Bazyl Art " Wiosenne porządki", a następnie odwiedzili Szkołę Podstawową z Oddziałami Gimnazjalnymi  Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
Po lekcjach goście zwiedzali Przemyśl i okolicę. Spotykali się z nauczycielami i rozmawiali o problemach polskiej oświaty. Dla nauczycieli naszej szkoły była to kolejna okazja do rozmów w języku angielskim i hiszpańskim.

At the beginning of  April, our school hosted teachers from St Joseph's Primary School in Crumlin, Northern Ireland and Escola Dr. Ferrer in Artes, Spain, the Catalonia region. The visit coincided with a national strike in education, which meant that it had a different character than usual. The teachers were shown around the school and talked with the teachers and showed interesting presentations. A group of students staying at school had the opportunity to meet guests and take part in a mini performance "Legend of Saint George" prepared by Mrs. Elżbieta Piejko and our guest Mrs. Paquita Pascal.
The teachers from Crumlin, Mr. Barry Traynor, the headmaster, and Marie Cunningham and Claire McDonnell, were invited by the kindergarten No. 9 where they watched the didactic classes and  Theater "Spring Cleaning" and then visited the Primary School by I LO in Przemyśl

After the lessons, guests visited Przemyśl and  area. They met with teachers and talked about the problems of Polish education. For teachers of our school it was another opportunity to talk in English and Spanish.

piątek, 5 kwietnia 2019

Content and Language Integrated Learning (CLIL) Course in Edinburgh

W dniach 1- 5 kwietnia 2019 pani Małgorzata Łupicka wzięła udział w kursie CLIL w szkole inlingua w Edynburgu - stolicy Szkocji.


From 1st to 5th April 2019 Ms Lupicka took part in Content and Language Integrated Learning (CLIL) course in inlingua Edinburgh school.Link to school:  inlingua Edinburgh